Toevoegen aan mijn verslag

Diversiteit & inclusie

Definitie

Nederlandse Loterij staat midden in de maatschappij en draagt zorg voor een personeelsbestand dat een goede afspiegeling is van de samenleving en voor een bedrijfscultuur waarin iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt en toegang heeft tot dezelfde mogelijkheden.

Afbakening

Naast de krapte op de arbeidsmarkt biedt de transitie naar een technology-based en datagedreven organisatie Nederlandse Loterij een extra uitdaging bij het behalen van de diversiteitsdoelstellingen. Met de groei van de organisatie verschuift de verhouding vrouw/man naar respectievelijk ongeveer 34%/66%. Ook bestaat er een lichte daling in het aantal vrouwen in senior managementrollen.

Doelstellingen

 Wij hebben ten aanzien van diversiteit en inclusie de volgende doelstellingen geformuleerd:

  • Minimaal 30% vrouwelijke vertegenwoordiging in de directie; in 2022 was dat 28,5%.

  • Minimaal 30% vrouwelijke vertegenwoordiging in de Raad van Commissarissen; in 2022 was dat 60%.

  • 40% van de leidinggevende functies wordt ingevuld door vrouwen; in 2022 was dat ongeveer 23%.

Managementaanpak

Het directieteam is eindverantwoordelijk voor het beleid en de resultaten op het gebied van Diversiteit & Inclusie. Leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid. De afdeling HR initieert het beleid en bereidt de kaders voor.

Voortgang in 2022

Iedereen doet mee bij Nederlandse Loterij: we geloven in gelijke kansen voor iedereen. Vanuit onze kernwaarde 'Samen' geven we invulling aan een cultuur waarin iedereen op een gelijkwaardige manier kan deelnemen, ongeacht geloofsovertuiging, geslacht, seksuele geaardheid, (etnische) achtergrond of arbeidsbeperking. We zijn er bovendien van overtuigd dat diversiteit creativiteit en innovatie bevordert. Om inclusiviteit te bevorderen, rapporteren we niet langer ‘medewerkers met een migratieachtergrond’. Wel is inzichtelijk wat het geboorteland is van onze medewerkers. Op dit moment tellen wij 31 verschillende geboortelanden in ons medewerkersbestand. Het aantal niet-Nederlandstalige medewerkers is op dit moment 31. Dit is vooral toe te schrijven aan de buitenlandse expertise die we hebben aangetrokken voor online kansspelen en technologie.

Nederlandse Loterij geeft mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt de gelegenheid om werkervaring op te doen. Dat kunnen mensen zijn met een geestelijke of fysieke uitdaging of (top)sporters die na hun sportcarrière ervaring willen opdoen in het bedrijfsleven. Het gaat om tijdelijke posities in verschillende teams in onze organisatie. In 2022 leverden twee medewerkers in dit kader hun bijdrage op de afdelingen. Een van deze medewerkers treedt in 2023 in vaste dienst van de organisatie.

Vrouwen in leiderschapsposities

BrandedU is een organisatie die vrouwen helpt sneller hun zakelijke ambities te realiseren door personal branding. In 2022 namen ongeveer vijftien vrouwen uit onze organisatie deel aan het programma bij BrandedU. In 2023 wordt dit programma voortgezet en neemt opnieuw een aantal vrouwen van Nederlandse Loterij hieraan deel. Het programma bevat onder andere:

  • Het evenement AmplifyHER, waar verhalen van rolmodellen uit het bedrijfsleven te horen zijn en waarin een netwerk wordt opgebouwd met gelijkgestemden.

  • Mentorschapsontbijten tijdens de Women's Visibility Week. Hier worden medewerkers gekoppeld aan een vrouwelijke mentor van een ander bedrijf die in twee ontmoetingen helpt bij carrièrevragen.

  • ‘Men as advocates for women’s visibility’. Het doel van dit evenement is om meer mannen te betrekken bij het Diversiteit en Inclusie-gesprek op de werkvloer.

2022

2021

2020

minimaal 30% vrouwelijke vertegenwoordiging in de Directie

28,50%

28,50%

28,50%

minimaal 30% vrouwelijke vertegenwoordiging in de Raad van Commissarissen

60%

60%

60%

40% van de senior management positief (direct reports) wordt ingevuld door vrouwen

23%

29%

ca 33%

Diversiteit en inclusie in recruitment

Nederlandse Loterij integreert de aandacht voor diversiteit en inclusie steeds meer in recruitment. Zo worden bijvoorbeeld cv's anoniem aangeboden bij hiring managers (geen naam, geen foto, gender en leeftijd) en hebben we de vacatureteksten neutraler geschreven, zodat niemand uitgesloten wordt. En bij de totstandkoming van de nieuwe werken bij-website hebben we bewust geen gebruik gemaakt van acteurs, maar zijn eigen medewerkers ingezet om een goed diversiteitsbeeld van Nederlandse Loterij te geven.

Masterclass Inclusief Denken

In deze sessie leerde Florien Cramwinckel de aanwezigen over het ontstaan van vooroordelen, de verschillende vormen hiervan en waarom dit iedereen aangaat. Deze interactieve sessie gaf niet alleen kennis en reflectie, maar ook ruimte om over het onderwerp in gesprek te gaan en zo met elkaar positief, divers en inclusief te denken.

We gaan pro-actiever werven op culturele achtergrond

MVO-dag ministerie van Financiën

Op 15 september is een afvaardiging van Corporate Affairs en HR naar de MVO-dag geweest van het ministerie van Financiën. Een van de sessies tijdens deze dag was ‘Goed werkgeverschap – veilig, divers en inclusief’. Werkgevers hebben een zorgplicht voor een veilige en gezonde werkomgeving met daarbij een beleid dat gericht is op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. Diversiteit en inclusie is daar een belangrijk onderdeel van. Alle werknemers dienen gelijke kansen te krijgen en met respect te worden behandeld.

SWOM Event

Stichting Studeren & Werken op Maat (SWOM) begeleidt studenten (HBO en WO) en werkzoekenden met een arbeidsbeperking op alle levensgebieden, met als uiteindelijk doel een betaalde baan of afgeronde studie. Donderdag 24 november 2022 vond het SWOM Event plaats over krapte op de arbeidsmarkt en hoe mensen met een achterstand in de arbeidsmarkt hier een mogelijke oplossing in kunnen betekenen. HR en Recruitment zijn naar dit event gegaan om te onderzoeken hoe dit toegepast zou kunnen worden bij Nederlandse Loterij. We onderzoeken op welke plekken in de organisatie ruimte is voor een medewerker met een arbeidsbeperking en of SWOM geschikte kandidaten heeft voor deze werkplekken.

Vooruitblik 2023

Hack Your Future

De organisatie Hack Your Future leidt mensen met een vluchtelingenachtergrond op tot webontwikkelaars en softwaretesters via een programma van zeven maanden. Na deze opleiding beginnen de afgestudeerden hun carrière bij een van hun partnerbedrijven. Nederlandse Loterij gaat graag een samenwerking met hen aan, zodra er voldoende begeleiding geboden kan worden.

SER Charter Diversiteit

Het Charter Diversiteit is een initiatief van de Sociaal Economische Raad (SER). In 2023 gaan we ons hieraan committeren. Het is de bedoeling dat we als organisatie een concrete uitdaging formuleren en een plan maken waarin we omschrijven op welke gebieden wij ons focussen en welke strategische middelen we daarvoor inzetten. Ieder jaar vullen we een rapportage in. Daarin trekken we lessen over wat wél en niet werkt. De geanonimiseerde informatie wordt gedeeld met alle ondertekenaars van het Charter, zodat we samen verder komen in het vormgeven van een succesvol diversiteits- en inclusiebeleid. Vanuit het Ministerie van Financiën (Nota Deelnemingenbeleid) worden eisen gesteld aan diversiteit en inclusie, maar ook zelf vinden we het belangrijk om deel te nemen aan dit Diversiteits Charter van de SER. 

Recruitment

In 2023 staan sollicitatietrainingen voor hiringmanagers op de agenda. Hierin staat het vooroordeelvrij en competentiegericht interviewen en selecteren centraal. Daarnaast gaan we pro-actiever werven op culturele achtergrond. Daarvoor gaan we samenwerken met de organisatie Colourful People.