Toevoegen aan mijn verslag

Goed werkgeverschap

Definitie

Nederlandse Loterij biedt dé werkomgeving in de digitale wereld. We zijn een klein bedrijf met grote impact en we stellen passie, autonomie en ondernemerschap centraal. We bieden een gebalanceerde mix van aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, maatschappelijke betrokkenheid, ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en een goede werk-privé balans. Op die manier sluiten we aan bij de wensen en behoeften van de generaties met wie we samen de toekomst vorm willen geven.

Afbakening

De huidige arbeidsmarkt is uitdagend wat betreft het aantrekken, ontwikkelen en behouden van medewerkers met tech- en datagedreven profielen. Daarom richten wij ons op thema’s als employer branding, modernisering en flexibilisering van onze arbeidsvoorwaarden en aandacht voor Learning & Development.

Doelstellingen

 • Nederlandse Loterij staat nationaal bekend als aantrekkelijke werkgever.

 • Nederlandse Loterij is een wendbare en innovatieve organisatie.

 • Nederlandse Loterij is een inclusieve werkgever.

Managementaanpak

Het directieteam is eindverantwoordelijk voor het beleid en de resultaten op het gebied van goed werkgeverschap. Leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid. De afdeling HR initieert het beleid en bereidt de kaders voor. Als strategisch adviseur en initiator van verandering richt HR zich op de behoeften vanuit de business. Daarnaast is HR steun en toeverlaat van de medewerkers en administratief expert. Voor bepaalde onderdelen van het beleid wordt advies gevraagd aan de ondernemingsraad (OR).

Voortgang in 2022

In 2021 zijn we gestart met het evalueren van onze secundaire arbeidsvoorwaarden. We hielden een enquête onder medewerkers en een benchmark met relevante organisaties. Met name op het gebied van flexibiliteit en keuzevrijheid lagen verbetermogelijkheden. Daarmee zijn we aan de slag gegaan. Een belangrijke wijziging die eind 2021 al is doorgevoerd, is de mogelijkheid om hybride te werken. Dat geeft veel flexibiliteit in werktijden en werkomgeving. In de loop van 2022 hebben we de volgende initiatieven genomen:

Een gezonde lunch

Sinds november is het bedrijfsrestaurant volledig ingericht op een gezonde levensstijl met meer duurzame keuzes. Voor een vast bedrag krijgen medewerkers een gezonde en gevarieerde lunch. Deze vegetarische basislunch kunnen ze zelf naar wens aanvullen met niet-plantaardige producten, zoals vlees en vis.

Een nieuwe mobiliteitsregeling

Een compleet pakket met een aantal extra’s in vergelijking met de bestaande regeling, waaronder een leaseregeling die toewerkt naar volledige elektrificatie van het leasewagenpark in 2027, een kilometervergoeding voor woon-werkverkeer gebaseerd op werkelijk aantal kilometers, een thuiswerkvergoeding, de mogelijkheid tot het leasen van een fiets en de mogelijkheid om via XXImo (kaarten en app) met het openbaar vervoer te reizen.

Een flexbudget in plaats van ADV

De bestaande ADV-regeling sluit niet goed meer aan bij de manier waarop we tegenwoordig - hybride en agile - werken. We sturen veel meer op resultaat en doelen dan op uren. Daarom hebben we een nieuwe regeling geformuleerd die van kracht wordt voor nieuwe medewerkers. Zij krijgen een flexbudget van € 1.000 per jaar en 30 verlofdagen in plaats van de opbouw van ADV-dagen. Ook medewerkers die al langer in dienst zijn, kunnen voor dit nieuwe systeem kiezen. Naast het flexbudget en 2,5 verlofdag extra (dus 30 verlofdagen in plaats van 27,5), ontvangen ze bij de overstap naar deze nieuwe regeling tevens 2,5% salariscompensatie.

Kerncijfers medewerkers

2022

2021

Gemiddeld aantal FTE's

411

353

Gemiddeld aantal medewerkers

429

371

Doorstroom

23

23

Vrouwen

156

151

Mannen

301

272

Opleiding & Training

€ 619.000

€ 548.000

Per medewerker

€ 1.354

€ 1.296

Gemiddelde leeftijd

38,8

39,64

Ziekteverzuim

4,30%

4,50%

Vacatures vervuld

128

110

Extra informatie medewerkers

Aantal

Onbepaalde tijd

331

Bepaalde tijd

126

Uitdienst binnen 1 kalender jaar (2022)

4

Buiten Nederland geboren

45

Niet-Nederlandstalig

31

Een veilige werkomgeving

Een veilige werkomgeving en goed werkgeverschap gaan voor Nederlandse Loterij hand in hand. Onze medewerkers moeten zich kunnen inzetten in een omgeving die voor iedereen veilig en stimulerend is. Voor ons ligt de nadruk op het creëren van een psychologisch veilig klimaat voor iedereen: een omgeving en een cultuur waarin iedereen zich vrij voelt om zijn of haar gedachten te delen, zorgen te uiten en waarin iedereen een gevoel van ondersteuning ervaart. Daarvoor zorgen onder andere een toegankelijke vertrouwenspersoon, een fijne, veilige werkplek, ook thuis, en het hanteren van een intern personeelshandboek dat onder meer pesten op de werkvloer tegengaat.

Het thema ‘grensoverschrijdend gedrag’ is in 2022 extra belicht. In de communicatie van de directie naar de organisatie is hier expliciet bij stilgestaan en in het Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) is een aantal vragen over dit onderwerp opgenomen. Onze Arbodienst Human Capital Care heeft een drietal workshops gegeven over dit onderwerp aan leidinggevenden en directie.

Nieuwe werken bij-website

Ter versterking van het Employer Brand en om de zichtbaarheid op de arbeidsmarkt te vergroten, hebben we in 2022 een Employer Value Proposition (EVP) geformuleerd op basis van de kernwaarden van onze organisatie en die dient voortaan als basis voor alle arbeidsmarktcommunicatie. Daarnaast hebben we in augustus 2022 een nieuwe werken bij-website gelanceerd en hebben we campagne gevoerd om onze zichtbaarheid op de arbeidsmarkt te vergroten. De nieuwe site was meteen succesvol: het bezoekersaantal steeg met 80%, het aantal sollicitaties met 120% en de conversie (het percentage van de bezoekers dat daadwerkelijk solliciteert) is gestegen van 2,7% naar 3,3%. 

Afdeling Learning & Development

In 2022 hebben we een nieuwe afdeling Learning & Development opgezet. In de huidige markt is het noodzakelijk dat onze medewerkers voortdurend meebewegen en hun kennis en vaardigheden blijven ontwikkelen. Door te investeren in ontwikkeling vergroten we onze aantrekkingskracht als werkgever en de inzetbaarheid van onze medewerkers. Bovendien is de ontwikkeling van onze medewerkers een voorwaarde voor het realiseren van onze strategische doelen. Learning & Development is dus een cruciaal thema voor onze organisatie en krijgt door het opzetten van een aparte afdeling de focus die daarvoor nodig is. In onderstaande tabel is weergeven welke activiteiten de nieuwe afdeling afgelopen jaar heeft ontwikkeld. 

Onboardingprogramma

Nu dat na corona weer mogelijk is, hebben we het fysieke deel van het onboardingprogramma sterk uitgebreid. Het online programma bevat onder andere kennismaking met ons sportmanifest, onze kansspelen en hoe we risicovol speelgedrag proberen te voorkomen. Tijdens de live onboardingdag krijgen de collega’s presentaties van verschillende disciplines, een rondleiding, een lunch met directieleden en ze wonen een trekking bij van Lucky Day. Voor onze niet-Nederlands sprekende collega’s organiseren we eenmaal per kwartaal een Engelse onboardingdag. Daarnaast worden alle nieuwe collega’s uitgenodigd door de collega’s van Sales en Services voor een presentatie over hun afdelingen, mogen ze een dagje meelopen met de rayonmanagers en volgen ze een basistraining Agile werken.

Masterclasses

Voor het tweede jaar organiseerden we in 2022 samen met Leqture (live of online) inspirerende masterclasses met externe sprekers:

 • High Performing Teams, Paul Rulkens

 • Omgaan met witwassen, Joras Ferwerda

 • 3 factoren van geluk, Paul Remkes

 • Een hoog presterend stel hersenen, Daphne Feller

 • Inclusief Denken, Florien Cramwinckel

 • Reframing, Karim Benammar

Young Talent Program

Voor een aantal functies binnen Marketing, Technology en Data Management is het extra lastig om mensen te vinden en aan te trekken. Om deze doelgroep te bereiken, hebben we partnerships gesloten met specifieke studentenverenigingen van Universiteiten en hogescholen. Op hun events presenteren we Nederlandse Loterij en gezamenlijk organiseren we een aantal incompany evenementen en PR-activiteiten. Zo hopen we in contact te komen met de juiste talenten. Daarnaast hebben we een traineeship ontwikkeld waarin we de talenten gedurende maximaal twee jaar kennis laten maken met onze organisatie. In die periode begeleiden en ontwikkelen we hen naar een duurzame baan binnen Nederlandse Loterij. Het is namelijk de bedoeling dat de trainee doorstroomt naar een vaste formatieplaats.

Nederlandse Loterij Academy

De Nederlandse Loterij Academy is live sinds april 2022 en biedt 70.000 trainingen en cursussen voor onze medewerkers. Door de lancering van Nederlandse Loterij Academy kunnen onze medewerkers sneller en makkelijker aan de slag gaan met hun ontwikkeling. Door dat te faciliteren, dragen we als organisatie actief bij aan hun persoonlijke ontwikkeling. Het afgelopen jaar zijn er 113 trainingen aangevraagd met een gemiddelde trainingswaarde van € 2.273. Veel gekozen zijn cursussen en scholingen met als onderwerp Scrum/PO, Outlook, Excel, PPT, Google analytics en coachingsessies. Elke medewerker heeft jaarlijks een persoonlijk opleidingsbudget beschikbaar van € 2.000.

Impact Matters

Nederlandse Loterij is in 2022 een samenwerkingsverband aangegaan met Impact Matters. Deze organisatie zet kennis uit het bedrijfsleven in om ideële organisaties te helpen hun missie te realiseren. Nederlandse Loterij doet daar nu aan mee. Inmiddels is er vanuit verschillende disciplines binnen onze organisatie al een bijdrage geleverd aan vraagstukken bij deze ideële organisatie.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)

In het voorjaar van 2022 hebben we in samenwerking met Effectory het tweejaarlijkse medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) gehouden. Om goed te kunnen benchmarken, stellen we sinds 2016 om de twee jaar dertien dezelfde vragen. Sinds 2020 voegen we daar drie actuele vragen aan toe. In 2022 gingen deze vragen over het thema grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast zijn er in deze MTO vijf vragen toegevoegd die goed werkgeverschap meten. Bij een score boven het landelijk gemiddelde (benchmark Effectory) ontvangt de organisatie het label ‘World class Workplace’. Dat label hebben we in 2022 gehaald.

Zo hopen wij aan de rest van Nederland te laten zien hoe aantrekkelijk het is om bij Nederlandse Loterij te werken. Andere uitkomsten van het onderzoek:

 • Maar liefst 89,7% van de medewerkers deed mee aan het MTO.

 • De scores op de vragen met betrekking tot het thema ‘grensoverschrijdend gedrag’ zijn positief beantwoord (gemiddeld met 8.6 op een schaal van 10). Dat betekent dat onze medewerkers zich gemiddeld genomen veilig voelen.

 • De resultaten laten redelijk stabiele scores zien in vergelijking met de resultaten over 2020, maar de medewerkers van Nederlandse Loterij zijn wat minder trots op de organisatie dan in 2020 (2020 = 8.3, 2022 = 7.6).

 • De afdeling Technology heeft een grote sprong vooruit gemaakt sinds 2020 en scoort op veel onderdelen boven het gemiddelde van Nederlandse Loterij.

 • Voor de afdeling Sales & Service zijn er een paar aandachtsgebieden uit het onderzoek voortgekomen.

Om erachter te komen hoe we het trotse gevoel van medewerkers kunnen vergroten, hebben we een vervolgenquête uitgedaan met drie aanvullende vragen. Onder ‘Trots’ verstaat Nederlandse Loterij dat iedere medewerker met enthousiasme over zijn/haar werk kan vertellen op een feestje. Dat iedereen met een goed gevoel naar buiten kan uitdragen dat hij/zij bij Nederlandse Loterij werkt, zonder het gevoel te hebben dat je je hiervoor moet verantwoorden.

De uitkomsten van de Trots-enquête waren:

 • Uitdragen van de corporate story
  Het verhaal van Nederlandse Loterij over ons verantwoorde spelaanbod en onze afdracht aan de maatschappij bekender maken bij het algemene publiek.

 • Verschil online kansspelen en loterijen
  Medewerkers ervaren dat online kansspelen een ander type markt is dan loterijen. Denk aan het reclame-offensief, een ander soort spelers, de publieke opinie en het politieke debat. Dit alles maakt dat medewerkers zich hierover in de privésfeer vaak moeten ‘verdedigen’ wat iets doet met het trotse gevoel.

 • Het belang van Responsible Gaming
  In de organisatie nog duidelijker uitdragen hoe belangrijk Responsible Gaming voor Nederlandse Loterij is.

Het is onze ambitie om de ‘trotsscore’ in 2024 weer op 8 te krijgen. Daarnaast heeft verantwoord spelen in 2022 een prominente rol gekregen tijdens iedere medewerkersbijeenkomst. Het thema ‘veilige werkomgeving’ blijft op de agenda staan. We organiseren workshops voor directie, Direct Reports en Teamleads om het bewustzijn over dit thema binnen onze organisatie te verhogen.

Onze kernwaarden in the spotlights

Tijdens teamsessies rondom onze kernwaarden in 2021 bleek dat de kernwaarde ‘Ondernemend’ het minst leeft binnen onze organisatie. Medewerkers hebben hier de minste feeling mee en vinden het lastig zich hiermee te identificeren. Daarom hebben we op 3 november 2022 een ‘OndernemersBoost’ georganiseerd. Samen hebben we gekeken waar deze kernwaarde precies voor staat en hoe we dat - met het motto ‘elke dag een beetje beter’ - in praktijk kunnen brengen. De geslaagde sessie werd afgesloten met een ‘verwonderlunch’. In groepjes gingen alle deelnemers aan de slag om ‘verwonderingen’ binnen Nederlandse Loterij in kaart te brengen en de Changing Mindset in praktijk te brengen: wat kunnen we binnen Nederlandse Loterij verbeteren of veranderen? En wat zijn onze oplossingen hiervoor?

Vooruitblik 2023

Bij onze ontwikkeling naar een volwassen MarketingTechnologische (MarTech) organisatie moeten we ervoor zorgen dat we in staat zijn om onszelf aan te passen, continu te leren en te verbeteren. Daarom leggen we de focus in 2023 onder andere op:

 • Vernieuwde formats en onderscheidende content op de werken bij-website

 • Vergroten datagedreven skills & mindset (recruitment, rollenhuis, training, onboarding etc.)

 • Teamontwikkeling en agile way of working (learning loop)

 • Diversiteit & Inclusie in relatie tot MVO-beleid

 • Leiderschapsontwikkeling / grotere rol leads

 • Introductie rollenhuis (T-shaped rollen)

 • Implementatie geïntegreerd HR-systeem

ONZE KERNWAARDEN: S.P.O.R.T.

Onze kernwaarden zijn richtinggevend voor de manier waarop wij werken:

Samen

Winnen kunnen we alleen in de juiste opstelling. In ons team spelen we samen en is ieders talent onmisbaar. Wij helpen elkaar presteren en gaan niet voor het eigen succes.

Passie

Bij Nederlandse Loterij spelen we het spel met passie en overgave. Trots en gedreven verschijnen we aan iedere start. Met ons enthousiasme helpen we elkaar naar de eindstreep.

Ondernemen

Wij zijn ondernemende en creatieve spelmakers. Want een verrassende speelstijl kan de winst betekenen. We blijven scherp, maar mogen ook fouten maken: van fouten leren we en ze brengen ons spel op een hoger niveau. Iedere dag een beetje beter.

Resultaatgericht

Met mooi spel alleen winnen we de wedstrijd niet. We gaan voor resultaat en verliezen dat doel niet uit het oog. Van iedereen wordt onderweg kopwerk verwacht. Een etappe winnen is mooi, maar dit mag ons niet het eindklassement kosten.

Transparant

Bij Nederlandse Loterij zijn we transparant door te doen wat we zeggen en te zeggen wat we doen. We zijn open en eerlijk naar elkaar, ook als de meningen verschillen. En dat doen we altijd met respect.