Toevoegen aan mijn verslag

Van de Ondernemingsraad

Onze missie

De Ondernemingsraad wil zich vooral richten op aantrekkelijk(er) werkgeverschap van Nederlandse Loterij. Dit draagt bij aan gemotiveerde medewerkers, een sterk imago en een stabiele financiële positie. De Ondernemingsraad besteedt aandacht aan moderne arbeidsvoorwaarden, de bedrijfscultuur en inspirerend leiderschap door de hele organisatie.

Ontwikkelingen in 2022

In 2022 heeft de Ondernemingsraad nauw samengewerkt met de bestuurder op de dossiers die betrekking hebben op de verdere toepassing van Microsoft Defender, de toepassing van een nieuw Functiewaarderingssystematiek en de modernisering van de arbeidsvoorwaardenregeling. Met name de Arbeidsvoorwaardenregeling is een dossier met potentieel grote impact voor de medewerkers. Door regelmatig de voortgang te bespreken met de bestuurder is er een regeling tot stand gekomen waarbij Nederlandse Loterij aantrekkelijk blijft voor nieuwe medewerkers en onder de bestaande medewerkers de nieuwe regeling aangemoedigd wordt.

Daarnaast heeft de Ondernemingsraad in 2022 ingestemd met een verlenging van de looptijd van de arbeidsvoorwaardenregeling met één jaar. Ook is akkoord gegeven op de arbeidsvoorwaarden voor 2022, met een inflatiecorrectie van 4,0% in juni en een extra 2,0% in december. Hiermee heeft de bestuurder tijdig ingespeeld op de kostenstijging in de persoonlijke situatie van de medewerkers. Deze maatregel is zeer gewaardeerd door zowel de Ondernemingsraad als de medewerkers van Nederlandse Loterij.

Voor 2023 ligt de nadruk op de wijzigingen op de pensioenovereenkomst. De Ondernemingsraad zal hierover nauw contact onderhouden met de bestuurder en de achterban.

  • De Ondernemingsraad van Nederlandse Loterij (vlnr): Marije van Thiel (plaatsvervangend voorzitter), Ivy Overwijn (lid), André Baijens (lid), Ine van Gent (voorzitter), Maurice de Jonge (secretaris), Marlin Kamminga (lid)