Toevoegen aan mijn verslag

Trends en ontwikkelingen in onze markt

Voor de aanbieders van online kansspelen was 2022 een bijzonder jaar. Het eerste jaar dat het hele jaar rond de Nederlandse markt voor legale online kansspelen open was. Nederlandse Loterij had hier sinds 1 oktober 2021 al een vergunning voor en had zich grondig voorbereid. We zagen de concurrentie op de online kansspelmarkt in 2022 groeien.     

Met de Wet Kansspelen op afstand (Wet Koa) kunnen Nederlandse consumenten die aan online kansspelen willen deelnemen, terecht in een beschermde omgeving.

Verdere openstelling online kansspelmarkt

Op 1 oktober 2021 is de markt voor online kansspelen opengegaan. Daarmee is het deelnemen aan online kansspelen in Nederland gereguleerd en gelegaliseerd. Doel van de Wet Kansspelen op afstand (Wet Koa) is het creëren van een voldoende aantrekkelijk legaal online kansspelaanbod. Zo kunnen Nederlandse consumenten die aan online kansspelen willen deelnemen, terecht in een beschermde omgeving. De Kansspelautoriteit (Ksa) houdt toezicht op de gehele kansspelmarkt.

Door de openstelling van de markt kwamen er in 2022 meer aanbieders bij. Aan het einde van het jaar 2022 zijn in totaal 24 aanbieders actief op deze markt. Dat kunnen er de komende jaren meer of minder worden. Er is geen maximum gesteld aan het aantal toetreders tot de online kansspelmarkt. Iedereen die voldoet aan de strenge voorwaarden, krijgt een vergunning.

Nederlandse Loterij loopt voorop

In het huidige aanbod van kansspelaanbieders is Nederlandse Loterij marktleider. Komend jaar verwachten we nog steeds tot de top drie te behoren. Als staatsdeelneming hebben we een bijzondere positie als aanbieder van kansspelen, waarbij we ook zorgvuldig onze maatschappelijke verantwoordelijkheid afwegen. Het doel van ons spelmerk TOTO is om een zo breed mogelijk publiek aan te trekken. Met een laagdrempelige toegang waar spelers op een verantwoorde manier kunnen meespelen.

Uitingen in de media

In 2022 nam het aantal vergunde kansspelaanbieders toe. Bovendien gold er een beperking voor het aantal online kansspelen per reclameblok. Gedurende het jaar zorgde dit voor grotere druk op de reclamemogelijkheden, met name op de reclameblokken. Als een van de oprichters van branchevereniging VNLOK (Vergunde Nederlandse Online Kansspelaanbieders) liep Nederlandse Loterij voorop bij het ontwikkelen van de Reclamecode Online Kansspelen (ROK) met daarin een aantal bovenwettelijke maatregelen.

Verbod op reclame online kansspelen in 2023

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil de hoeveelheid reclame aan banden leggen. In 2023 treedt een verbod in werking op ongerichte reclame door kansspelaanbieders van online kansspelen. Zij mogen geen reclame meer maken via tv, radio en in publieke binnen- en buitenruimtes. Gerichte reclames via internet en directe mailing blijven deels toegestaan, maar de regels daarvoor worden aangescherpt.

Door alle media-aandacht is de zichtbaarheid van alles wat er speelt rondom kansspelen op afstand het afgelopen jaar enorm versterkt. 

Aandacht in de media

Door alle media-aandacht is de zichtbaarheid van alles wat er speelt rondom kansspelen op afstand het afgelopen jaar enorm versterkt. Er ontstond een algemeen kritisch beeld over online kansspelen. Het leek alsof er ineens sprake was van een enorme markt met negatieve gevolgen als gokverleiding en gokverslaving, terwijl er daarvoor juist een groot illegaal en ongecontroleerd aanbod aan online kansspelen was. Daarnaast is het relevant om na te gaan wanneer problematisch gedrag is ontstaan. De ontwikkeling van verslaving neemt een lange periode in beslag, dus concluderen dat er als gevolg van marktopening een enorme toename van het aantal verslaafden is, is in dit stadium voorbarig. Als verantwoordelijke aanbieder van online kansspelen wil Nederlandse Loterij spelers leiden naar een legaal en gecontroleerd aanbod. Maar teveel reclame kan juist ook nieuwe spelers aantrekken. Daarin zoeken we de juiste balans.

We leiden spelers naar een legaal en gecontroleerd aanbod.

Algemene trends en ontwikkelingen

Consumentenvertrouwen gedaald

In 2022 daalde het consumentenvertrouwen in een mate die we nog niet eerder zagen. De oorlog in Oekraïne, de inflatie en gestegen energieprijzen hadden een behoorlijke impact op de hele maatschappij en dus ook op onze spelers. Toch verwachten we geen hele grote gevolgen voor onze positie. Ondanks alle wereldgebeurtenissen toonde de kansspelmarkt zich in 2022 veerkrachtig. Wel blijft de koopkrachtdaling ook komend jaar een aandachtspunt, zowel voor onze loterijen als online kansspelen.

Veranderende positie supermarkten

Al langer zien we in het retailkanaal een beweging van speciaalzaken, zoals tabak- en gemakswinkels, naar supermarkten. In 2022 zette deze trend zich voort. Hierdoor wordt het aandeel van supermarkten groter. Tegelijkertijd staan de servicebalies bij supermarkten onder druk door het verbod op tabaksverkoop per 2024. Supermarkten heroriënteren zich en zoeken een andere invulling om hun servicebalies overeind te houden. Zo wordt er bijvoorbeeld geëxperimenteerd met een onbemenste opzet van servicebalies. Dat kan gevolgen hebben voor onze verkoop en zichtbaarheid in het retailkanaal.

Retailkanaal blijft belangrijk

Tijdens de coronapandemie zagen we een verschuiving van retail naar online, omdat de winkels dicht waren. Toen de winkels weer opengingen, zagen we dat een deel van de spelers online bleef spelen. Een groot deel keerde echter terug naar retail. Voor veel spelers is het kopen van een lot in de winkel een belangrijk element in de spelbeleving. Daarom is en blijft het retailkanaal belangrijk voor Nederlandse Loterij. Toch is de algemene trend dat de verkoop via het online kanaal harder groeit dan via retail. We volgen alle trends en ontwikkelingen om tijdig onze visie en strategie te kunnen bijstellen. Immers, Nederlandse Loterij wil altijd aanwezig zijn in die kanalen waar de consument zich begeeft. Dat kan in retail zijn of in het online kanaal. Een landelijk dekkend netwerk in retail is echter van groot belang om spelers die in het fysieke kanaal willen spelen, de mogelijkheid te geven dat te doen in een legale, veilige omgeving. We blijven onze partnerships met retailers dan ook doorontwikkelen.