Toevoegen aan mijn verslag

Duurzame groei in resultaat en afdracht

Definitie

Groei in financieel resultaat en daarmee afdracht aan het ministerie van Financiën, NOC*NSF en Stichting Aanwending Loterijgelden Nederland die op lange termijn houdbaar is en bijdraagt aan een gelukkig, gezond en sportief Nederland.

Afbakening

Bij duurzame groei in resultaat en afdracht kijken we naar de financiële ontwikkeling binnen Nederlandse Loterij vanuit een bedrijfseconomisch perspectief.

Doelstelling(en)

De doelstelling van ons financiële beleid is het zorgen voor duurzame groei in de afdracht, in balans met onze doelstellingen op andere materiële onderwerpen, waaronder verantwoord deelnemen aan kansspelen. De financiële KPI’s waarop wij sturen, zijn:

  • (Netto-)omzet

  • Resultaat voor belasting en voor afdracht

  • Afdracht

In 2022 heeft Nederlandse Loterij verdere groei gerealiseerd in de netto-omzet en daarmee is ook het financiële resultaat fors gestegen. De groei van het financiële resultaat is mede behaald door onze uitstekende resultaten op de online kansspelmarkt, ondanks de toegenomen concurrentie. Maar ook op de loterijmarkt wist Nederlandse Loterij verder te groeien tegen de achtergrond van een dalend consumentenvertrouwen. Met een stijgende afdracht naar onze beneficianten levert Nederlandse Loterij in 2022 een belangrijke bijdrage aan de sport en goede doelen in Nederland.

Managementaanpak

Nederlandse Loterij bepaalt haar financiële ambitie en financieel beleid en stuurt daarop aan de hand van de planning & control cyclus. De lange termijn doelstellingen van de strategie en de interne en externe ontwikkelingen worden vertaald naar een financiële ambitie voor het komende jaar. Gedurende het jaar wordt op de voortgang bijgestuurd en gerapporteerd richting stakeholders, waaronder medewerkers, Audit Committee, Raad van Commissarissen en aandeelhouders.

Voortgang 2022

Netto-omzet groeit

In 2022 heeft Nederlandse Loterij opnieuw een forse omzetgroei gerealiseerd. De netto-omzet groeide met € 155 miljoen tot € 691 miljoen (+29%). Deze omzetgroei is grotendeels toe te schrijven aan het eerste volledige jaar van de online- kansspelmarkt. Het aantal actieve spelers is gegroeid, mede door uitbreiding van het voor de klant relevante spelaanbod bij TOTO Casino. Wel is de concurrentie op de online kansspelmarkt toegenomen met de komst van nieuwe aanbieders. De omzet uit sportweddenschappen is gegroeid door het WK voetbal eind 2022.

Naast TOTO hebben ook de loterijspellen bijgedragen aan de groei van de netto-omzet. Staatsloterij heeft in januari 2022 een vernieuwd prijzenpakket geïntroduceerd met een prijzenpot van € 450 miljoen. Ook de oudejaarscampagne met als thema ‘Laat geluk niet wachten’ was zeer succesvol. De gezamenlijke omzet van de lottospellen is gestegen. Bij Eurojackpot is de jackpot verhoogd naar maar liefst € 120 miljoen en is er een tweede trekking geïntroduceerd. Ondanks nog een kleine nasleep van de coronacrisis heeft ook Krasloten in 2022 groei laten zien.

Het uitgekeerde prijzengeld naar klanten ten opzichte van de inleg (het uitkeringspercentage) is in 2022 verder gegroeid naar 89,6%. Passend bij een echte prijzenloterij was het uitkeringspercentage van ons loterijaanbod al hoog. De verdere stijging van het uitkeringspercentage hangt samen met het feit dat voor het nieuwe aanbod voor de online-kansspelmarkt ook meer prijzengeld wordt uitgekeerd. Van elke ingezette euro gaat bij het nieuwe online spelaanbod een hoger percentage terug naar de speler. De uitbreiding van ons aanbod met online zit nu ook voor een volledig jaar in onze financiële resultaten en maakt dus een groter deel uit van de totale inleg. Hiermee stijgt ook het gemiddelde uitkeringspercentage.

Kansspelbelasting

Na de invoering van de Wet Kansspelen op afstand is vorig jaar ook het kansspelbelastingregime gewijzigd. Waar in het verleden de klant de kansspelbelasting betaalde, betaalt Nederlandse Loterij in 2022 als belastingplichtige 29% kansspelbelasting over het brutospelresultaat voor TOTO Winkel, TOTO Sport en TOTO Casino. Samen met de kansspelheffing van de Kansspelautoriteit wordt dit verantwoord als de kostprijs van de omzet. De kansspelbelasting voor prijzen boven de € 449 die Nederlandse Loterij namens de loterijprijswinnaars afdraagt, blijft ongewijzigd in het prijzengeld. De kostprijs van de omzet is hiermee in 2022 fors gestegen met € 65 miljoen naar € 92 miljoen.

Nederlandse Loterij blijft investeren in de organisatie

De totale kosten zijn in 2022 gestegen met € 65 miljoen ten opzichte van 2021. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de verkoopkosten en hangt grotendeels samen met de verdere groei van zowel TOTO als de loterijmerken. Te denken valt bijvoorbeeld aan afrekenmodellen met derden op basis van de behaalde omzet en clubsponsoring van de (Vrouwen) Eredivisie. Ten opzichte van de netto-omzet zijn de verkoopkosten licht gedaald.

Nederlandse Loterij blijft investeren in de organisatie om een veilig, verantwoord en betrouwbaar aanbod te kunnen doen op de online kansspelmarkt. Het belang dat wij hechten aan het beschermen van de klant en het voorkomen van witwassen toont zich in de investeringen in IT-systemen en de uitbreiding van de middelen voor de afdelingen Responsible Gaming en Fraud & Payments. Ook leidt de groei op de online kansspelmarkt tot hogere kosten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het fors toegenomen aantal datatransacties.

Stijging resultaat en afdracht

Het resultaat over 2022 is uitgekomen op € 234 miljoen voor belastingen en afdrachten, een stijging van € 26 miljoen ten opzichte van 2021. De netto-omzet (omzet minus uitgekeerde prijzen) steeg met € 155 miljoen. Met de nieuwe kansspelbelasting op TOTO stijgt de kostprijs van de omzet met € 65 miljoen. De totale afdracht, bestaande uit afdracht uit vergunningsverplichtingen en dividend, stijgt met € 7 miljoen naar € 195 miljoen.

De balansverhoudingen zijn verder verbeterd. De solvabiliteit van Nederlandse Loterij (€ 143 miljoen groepsvermogen bij een balanstotaal van € 590 miljoen, oftewel 24%) is ten opzichte van 2021 met 3% gestegen. De liquiditeitsratio bedraagt ultimo 2022 1,4, ten opzichte van 1,3 vorig jaar. Het financiële beleid blijft ook in 2023 gericht op gezonde balansverhoudingen.

Vooruitblik 2023

Voor 2023 blijft onze ambitie onverminderd om een duurzame groei in resultaat en daarmee afdracht te realiseren voor een gelukkig, gezond en sportief Nederland. De omstandigheden waarin wij deze ambitie proberen te realiseren, blijven onzeker. Dat geldt voor de uitwerking van aanpassingen van wet- en regelgeving, waaronder het verbod op ongerichte reclame, de ontwikkelingen rondom limieten voor spelers en voor de impact van economische ontwikkelingen op klantgedrag.