Toevoegen aan mijn verslag

Maatschappelijke betrokkenheid

Definitie

Groei in financieel resultaat en daarmee afdracht aan het ministerie van Financiën, NOC*NSF en Stichting Aanwending Loterijgelden Nederland die op lange termijn houdbaar is en bijdraagt aan een gelukkig, gezond en sportief Nederland.

Afbakening

Bij duurzame groei in resultaat en afdracht kijken we naar de financiële ontwikkeling binnen Nederlandse Loterij vanuit een bedrijfseconomisch perspectief.

Doelstelling(en)

De doelstelling van ons financiële beleid is het zorgen voor duurzame groei in de afdracht, in balans met onze doelstellingen op andere materiële onderwerpen, waaronder verantwoord deelnemen aan kansspelen. De financiële KPI’s waarop wij sturen, zijn:

  • (Netto-)omzet

  • Resultaat voor belasting en voor afdracht

  • Afdracht

Managementaanpak

Nederlandse Loterij hecht veel waarde aan een gezonde samenwerking met haar aandeelhouders (beneficianten). Op directieniveau worden onze beneficianten jaarlijks bezocht. Twee keer per jaar wordt de voortgang besproken op de Beneficiantendag en het jaarlijkse afdrachtsevent. Ook onderhouden we contact via nieuwsbrieven. Onze beneficianten worden bediend door het Sponsoring & Beneficianten-team. Zij kijken samen met onze beneficianten hoe we onze gedeelde waarde kunnen optimaliseren.

Voortgang in 2022

Voor tien jaar hoofdsponsor TeamNL

Tijdens het WK Volleybal, dat plaatsvond van 23 september tot en met 15 oktober, vierden we met 28 sportbonden het contract waarmee Nederlandse Loterij de komende tien jaar hoofdsponsor is van TeamNL. Het is voor het eerst dat NOC*NSF kiest voor een hoofdsponsor en daarmee voor structurele extra ondersteuning van de sport in ons land. We dragen bij aan de ambitieuze sportagenda van NOC*NSF voor zowel de breedtesport als de topsport. De belangrijkste doelen in het nieuwe contract met TeamNL zijn:

  • 75 procent van de Nederlanders tussen 5 en 80 jaar sport minimaal een keer per week.

  • Nederland staat structureel in de top 10 van de internationale medaillespiegel bij de Olympische en bij de Paralympische Spelen.

Op weg naar een Gezonde Generatie

In 2022 hebben we een belangrijke stap gezet in het versterken van onze samenwerking met de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF). Ook in het contract tussen de Nederlandse Loterij en NOC*NSF hebben we de Gezonde Generatie opgenomen. Veertien van de achttien goede doelen van de SGF zijn daarmee nu ook voor tien jaar als maatschappelijk partner verbonden aan TeamNL. Met NOC*NSF en SGF werken we samen aan één doel: in 2040 heeft Nederland de gezondste generatie van de wereld. De nieuwe verbinding tussen twee van onze beneficiantengroepen - sport en gezondheidsfondsen - draagt bij aan onze missie: een gelukkig, gezond en sportief Nederland.

De gezamenlijke bewustwordingscampagne rond de Gezonde Generatie 2040 van SGF en Nederlandse Loterij werpt zijn vruchten af. Zo hebben vrijwel alle politieke partijen de ambitie van de Gezonde Generatie 2040 als speerpunt opgenomen in hun partijprogramma. Naast bewustwording is het belangrijk dat Nederlanders in beweging komen. In 2022 hebben we meegewerkt aan een activatieprogramma voor een gezonde, actieve levensstijl. Dat programma wordt in 2023 uitgerold, met daarin ook aandacht voor gezonde voeding en mentale gezondheid.

In contact met beneficianten

We hebben de ambitie om met elke beneficiant per jaar meerdere ontmoetingen te hebben. Een groot gedeelte van de beneficianten proberen wij jaarlijks te bezoeken met een directieafvaardiging. Waar het kan, maken we gebruik van (sport)events om contact met beneficianten te onderhouden. Zo organiseren we bij alle thuiswedstrijden van het Nederlands elftal Goede Doelen-ontvangsten. We stellen tot 120 plaatsen beschikbaar aan Goede Doelen die vervolgens zelf hun eigen achterban uitnodigen. Dat kunnen donateurs, medewerkers, onderzoekers, ambassadeurs of andere stakeholders van het goede doel zijn. Zodoende hoeven Goede doelen zelf geen geld te besteden aan het bedanken en binden van relaties en medewerkers die voor hen belangrijk zijn. Ze kunnen hun gelden primair blijven inzetten voor bijvoorbeeld onderzoek naar het verhogen van kwaliteit van leven.

Daarnaast zoeken we waar mogelijk met onze beneficianten de samenwerking op doelgerichte projecten. Zo hebben we vijftig van onze laptops laten refurbishen en via het Kansfonds aan Stichting Petje af geschonken. Kansarme gezinnen kregen daardoor een computer in huis. Op aangewezen locaties van het Kansfonds hebben collega’s en ambassadeurs van Nederlandse Loterij oliebollen gebracht bij mensen die extra aandacht verdienen.

Optrekken met beneficianten

Wij zijn hoofdsponsor van de KNWU. Omdat wij ons niet op jongeren willen richten, hebben we de brandingsrechten voor de jeugd van de wielrenunie overgedragen aan de Hersenstichting. Kinderen en jongeren zijn extra kwetsbaar bij ongelukken. Het dragen van een helm is dan ook belangrijk. 

Informeren van beneficianten

De waardering van onze beneficianten wordt mede bepaald door hoe wij omgaan met verantwoord spelen en met de risico’s van witwassen en criminaliteit in onze sector. De volledige openstelling van de online kansspelmarkt in 2022 heeft geleid tot zichtbaarheid en bewustwording van de maatschappelijke risico’s van de online kansspel industrie. De mediadruk op Nederlandse Loterij in het algemeen en TOTO in het bijzonder voelen onze beneficianten ook. De buitenwereld spreekt hen aan op hun partnership met Nederlandse Loterij. We gaan daarover actief met onze beneficianten in gesprek. Het is belangrijk onze beneficianten te informeren dat wij op het gebied van verantwoord spelen en het tegengaan van witwassen en criminaliteit meer doen dan de wet van ons vraagt. We geven actief informatie over de stappen die wij zetten op de online kansspelmarkt, over de reden waarom we het doen en over de manier waarop. Dat doen we onder meer met nieuwsbrieven en sessies waarin centraal staat wat wij doen op het gebied van verantwoord spelen en het tegengaan van witwassen en criminaliteit. Die sessies zijn niet alleen bedoeld voor directies van stakeholders en beneficianten, maar voor alle medewerkers. Het contact hierover wordt als zeer waardevol ervaren.

Inspirerende Beneficiantendag

In december hielden we onze Beneficiantendag in Ahoy tijdens de Wooning Zesdaagse. Een jaar eerder moesten we de dag annuleren vanwege oplopende coronacijfers en de daaraan gekoppelde maatregelen. Het was goed om elkaar weer te ontmoeten. Tijdens de dag hebben we verteld hoe we risicovol speelgedrag tegengaan, hebben we inspiratie opgedaan over maatschappelijk ondernemen en zijn we in gesprek geweest met onze ambassadeur baanwielrenner Harrie Lavreysen. Ook Dennis Karpes van Dance4Life en JustDiggit wist onze sportbonden en goede doelen te inspireren.

Een mooi sportjaar

Met onder meer de Olympische Winterspelen, de Paralympische Winterspelen, de Invictus Games en het WK voetbal was 2022 een mooi sportjaar. De Winterspelen vonden nog plaats in een periode van coronamaatregelen. Met onze campagne Achter Oranje zetten we de mensen achter onze sporters centraal: van familieleden en vrienden tot begeleidingsstaf en materiaalverzorgers. Terug in Nederland ontvingen we de olympiërs in de Nederlandse Loterij TeamNL-lounge. Hier werden de sporters herenigd met familie en vrienden en konden ze in een intieme setting hun mooie verhalen met elkaar delen. Een succesvol concept dat we in de toekomst zullen voortzetten.

Huis van Oranje

Tijdens het WK voetbal 2022 concentreerden we onze winacties en uitingen rondom het Huis van Oranje in de Johan Cruijff Arena. De KNVB hield daar samen met onze merken Staatsloterij en TOTO het ‘grootste voetbalfeest ooit’. Tienduizenden supporters zagen daar de wedstrijden van Oranje op grote schermen. Alle goede doelen waren uitgenodigd. Zij konden op hun beurt hun achterban uitnodigen om samen in het Huis van Oranje het Nederlandse elftal aan te moedigen.

Vanwege de gevoeligheden rondom het wereldkampioenschap in Qatar hadden onze campagnes een ingetogen karakter. In een vroeg stadium hebben we besloten niet af te reizen naar Qatar en ons te focussen op activiteiten in Nederland.

We zijn nauw verbonden met de paralympische sport

Invictus Games in Den Haag

In april werden in Den Haag de Invictus Games gehouden. Het vfonds en het Fonds Gehandicaptensport hebben de komst van de Invictus Games naar Nederland mogelijk gemaakt. We zijn nauw verbonden met de paralympische sport en dit internationale sportevenement voor fysiek en mentaal gewonde militairen ligt ons dan ook na aan het hart. Als sponsor brachten wij het evenement onder de aandacht via onze kanalen.

Betrokken met sporters

In 2022 is Lobke Berkhout bij Nederlandse Loterij komen werken als sponsormanager. Zij behaalde op de Olympische Spelen 2008 in Beijing en in Londen 2016 respectievelijk een zilveren en een bronzen medaille. Ook in Tokio 2021 deed ze mee aan de Olympische Spelen. Zij is een van de eerste voormalige topsporters die bij Nederlandse Loterij aan de slag gaat via een speciaal programma om het gat naar de arbeidsmarkt voor topsporters te verkleinen. Ze doet bij ons ervaring op en werkt aan haar maatschappelijke carrière na een leven als topsporter. Zo dragen we bij aan een zachte landing van oud-sporters op de arbeidsmarkt.

Lotify

Sinds eind 2021 heeft Nederlandse Loterij een meerderheidsbelang in Lotify. Lotify biedt een totaaloplossing voor het organiseren van loterijen ten behoeve van fondsenwerving en promotionele winacties voor leadgeneratie. Lotify faciliteert alles op het gebied van wet- en regelgeving, techniek, de uitgifte van lotnummers, de loterijtrekking, deelnemerscommunicatie, incasso’s en uitbetalingen. Dankzij deze samenwerking kunnen wij onze beneficianten ondersteunen in het versterken van de verbinding met hun leden en het genereren van extra inkomsten. Bovendien dragen wij op deze manier bij aan de regulering van lokale initiatieven, wat past bij onze rol als uitvoerder van het Nederlandse kansspelbeleid.

Lotify is er niet alleen voor de grote partijen, maar is er ook voor de amateurclubs en kleinere goede doelen. Om social impact te kunnen realiseren, heeft Lotify met een team van developers een innovatief platform gebouwd, waarmee klanten een eigen sociale loterij of winactie kunnen organiseren. Dagelijks wordt gewerkt aan nieuwe features voor klanten, zoals nieuwe winactie spelvormen. Sinds 2022 wordt er marketingondersteuning geboden aan klanten die behoefte hebben aan hulp bij strategie of de mankracht niet in huis hebben om de loterij aan te jagen.

Focuspunten Lotify 2022

  • KNHS Loterij: Paardensporters en -liefhebbers konden een lot kopen en kans maken op mooie prijzen.

  • Hartstichting: Eenmalige loterij met twee trekkingen waarbij er mooie prijzen te winnen waren.

  • KWF: Iedere tweede dinsdag van de maanden januari, april, juli en oktober verzorgde Lotify de trekking. Elk verkocht lot draagt bij aan goede zorg en levensveranderend onderzoek voor kankerpatiënten.

  • Winactie platform is uitgebreid met twee nieuwe spellen: Quiz & Voorspel en Win.  

  • Integratie van de spelmerken van Nederlandse Loterij.

Vooruitblik 2023

Ook 2023 belooft een mooi sportjaar te worden, waarin Nederlandse Loterij zichtbaar wil zijn. In juni worden in ons land de finales voor de Nations League 2023 gehouden. Daarnaast hebben we onder andere nog in augustus het Allianz WK zeilen en in september het EK wielrennen.

Samenwerking en uitstraling

2023 wordt ook het jaar waarin wij de samenwerking met 28 TeamNL sportbonden verder vormgeven om nadrukkelijker bij te kunnen dragen aan de sportagenda van NOC*NSF. Daartoe is al een werkstructuur opgezet in de vorm van een Shared Service Center dat in 2023 verder invulling krijgt. Datzelfde geldt voor de verschillende projecten die in gang zijn gezet, onder meer rondom branding, zichtbaarheid bij evenementen (activatie), social content en de performance van het partnership. Rekening houdend met alle contracten die de sportbonden hebben met verschillende (sponsor)partijen, werken we toe naar een meer uniforme uitstraling.