Toevoegen aan mijn verslag

Voldoen aan wet- en regelgeving

Definitie

Het naleven van wet- en regelgeving die van toepassing is op het domein van Nederlandse Loterij, waaronder het naleven van interne beleids- en gedragsregels voor medewerkers en ketenpartners.

Afbakening

Het voldoen aan wet- en regelgeving is de basis van onze reputatie als verantwoorde en betrouwbare aanbieder van kansspelen. Onze spelers moeten erop kunnen vertrouwen dat onze activiteiten aan alle eisen voldoen en dat wij onze toezeggingen nakomen.

Doelstellingen

Nederlandse Loterij moet voldoen aan wet- en regelgeving en aan interne beleids- en gedragsregels.

In 2022 werd steeds meer duidelijk hoe invulling te geven aan de nieuwe regelgeving rond kansspelen op afstand, met name door websiteberichten en handhavend optreden vanuit de toezichthouder naar diverse vergunninghouders.

Managementaanpak

In de eerste plaats hebben wij de verantwoordelijkheid om te voldoen aan wet- en regelgeving. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de afdelingsmanagers en medewerkers. Als er nieuwe regelgeving aankomt, informeert de Compliance Officer de betrokken afdelingen en teams om het bewustzijn te vergroten. De verantwoordelijkheid voor het interne toezicht op het voldoen aan wet- en regelgeving ligt bij compliance functionarissen op bepaalde kennisgebieden, zoals Finance, Fraud & Payments en Responsible Gaming. De verantwoordelijkheid voor het aandachtsgebied Reclame ligt bij de Compliance Officer. Iedere compliance functionaris monitort op naleving van wet- en regelgeving binnen het eigen kennisgebied. De Compliance Officer ziet toe op de juiste werking hiervan. Compliance issues worden gerapporteerd en opgevolgd om op te lossen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de tool Cerrix voor Governance, Risk en Compliance.

Naast onze eigen compliance denken we mee over aankomende regelgeving en proberen deze te beïnvloeden als dat naar ons inzicht nodig is. Zo doen we bijvoorbeeld altijd mee aan consultaties van nieuwe wet- en regelgeving en we doen mee aan uitvoeringstoetsen als ons dat door de toezichthouder wordt gevraagd. Het voordeel van deze inspanningen is dat wij vroegtijdig inzicht hebben in nieuwe regelgeving en de mogelijke impact en dat wij kunnen meedenken om te komen tot passende regelgeving.

Voortgang in 2022

Wet Kansspelen op afstand

Met het ingaan van de Wet Kansspelen op afstand in april 2021 is voor Nederlandse Loterij andere regelgeving gaan gelden, vooral met betrekking tot het online aanbod. Hoewel deze regelgeving nog maar kort van kracht is, is er ook al een wijziging op doorgevoerd. Per 30 juni 2022 is het verbod in werking getreden op het gebruik van rolmodellen in reclames voor online kansspelen. Naar verwachting treedt in de loop van 2023 nog een wijziging in werking: de inperking van wervings- en reclameactiviteiten voor online kansspelen. Deze wijzigingen zijn in eerste instantie bedoeld voor online kansspelen, maar hebben ook gevolgen voor het landgebonden aanbod. Zo is de regelgeving ten aanzien van het gebruik van rolmodellen ook aangepast voor reclame voor het Nederlandse Loterij-aanbod van sportweddenschappen en loterijen.

Wwft van toepassing vanwege nieuw online aanbod

Op 1 november 2022 is de nieuwe Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in werking getreden. Witwassen is het legaal maken van crimineel verkregen geld, zodat de herkomst niet langer zichtbaar is. Ook het besteden van crimineel geld wordt gezien als witwassen. Financieren van terrorisme is geld gebruiken om terroristische activiteiten, bijvoorbeeld het plegen van aanslagen, mogelijk te maken. Ook gokken op een gemanipuleerde sportwedstrijd, ofwel matchfixing, is een vorm van witwassen. Aanbieders van speelautomaten, landgebonden sportweddenschappen en loterijen hoeven van de wetgever niet aan de Wwft te voldoen, omdat zij een laag risico op witwassen hebben: er geldt een vrijstelling. De Wwft geldt wel voor houders van een vergunning voor kansspelen op afstand. 

Wijziging tarief kansspelbelasting per 1 januari 2023

Met ingang van 1 januari 2023 is het tarief voor de kansspelbelasting met 0,5% verhoogd. Het gaat van 29% naar 29,5%. De wijziging geldt zowel voor kansspelen op afstand en landgebonden sportweddenschappen als voor de loterijen, waar belasting wordt geheven over prijzen, hoger dan € 449.

Met het ingaan van de Wet Kansspelen op afstand in april 2021 is voor Nederlandse Loterij andere regelgeving gaan gelden, vooral met betrekking tot het online aanbod. 

Vergunningen

Op 1 januari 2022 traden er nieuwe vergunningen in werking voor het Nederlandse aanbod. Het gaat om de vergunningen van Lotto B.V.: de Vergunning Lotto (Lotto, Lucky Day en Eurojackpot), de Vergunning Sportweddenschappen (TOTO Winkel) en de Vergunning Instantloterij (Krasloten). Deze lopen tot en met 31 december 2026. De vergunning voor onbepaalde tijd van Staatsloterij B.V. is in die zin gewijzigd, dat er een uniformering heeft plaatsgevonden met de vergunningen die verleend zijn aan Lotto B.V. Deze wijzigingen zijn ook per 1 januari 2022 in werking getreden. De vergunning voor TOTO Casino en Sport van TOTO Online B.V. loopt van 1 oktober 2021 tot en met 30 september 2026.

Boete TOTO Online B.V. 

TOTO Online B.V. heeft tussen 1 oktober 2021 (opening onlinekansspelmarkt) en 31 januari 2022 algemene commerciële berichten verstuurd naar spelers met een TOTO-account, die daarvoor zelf toestemming hebben gegeven. Deze berichten waren niet specifiek gericht op jongvolwassenen (18 tot en met 23 jaar), maar zij werden echter in deze vier maanden hiermee wel bereikt. De Kansspelautoriteit is van mening dat het sturen van commerciële berichten aan jongvolwassenen in strijd is met de kansspelwet. TOTO heeft de wet- en regelgeving op dit punt anders geïnterpreteerd dan de Kansspelautoriteit, anders had TOTO jongvolwassenen vanaf het begin geheel uitgesloten. TOTO betreurt dit, omdat TOTO staat voor verantwoord spelen en de bescherming van kwetsbare doelgroepen. TOTO heeft in 2022 hiervoor een boete opgelegd gekregen van de Kansspelautoriteit van € 400.000.

Awareness-sessies

Binnen Nederlandse Loterij worden op regelmatige basis awareness sessies georganiseerd over wet- en regelgeving, bijvoorbeeld in geval van wijziging van de wet- en regelgeving. Zo zijn er diverse sessies gehouden in verband met het wijzigen van de vergunningen.

Vooruitblik 2023

In het kader van het voldoen aan wet- en regelgeving, geven we in 2023 verder invulling aan het interne toezicht. We willen de compliance monitoren en verbeteren en werken toe naar vaste rapportagemomenten.