Toevoegen aan mijn verslag

Waar heel Nederland wint

Nederlandse Loterij wil de nummer 1 kansspelorganisatie in Nederland zijn en blijven. In lijn met onze heldere missie en visie hebben we vijf strategische doelen geformuleerd. In het jaar 2022 hebben we weer belangrijke voortgang geboekt om deze doelen te realiseren.

Missie

Nederlandse Loterij draagt met haar prijzen en afdracht bij aan een gelukkig, gezond en sportief Nederland. Wij zijn de kansspelexpert en bieden kansspelen op een verantwoorde manier aan.

Visie

Nederlandse Loterij is de betrouwbare nummer 1 kansspelorganisatie in Nederland, met sterke merken. We bieden spelers een optimale klantervaring in prijzenloterijen, sportweddenschappen en online kansspelen.

Onze strategische doelstellingen

In 2022 hebben we onze strategische doelstellingen uitgebreid van vier naar vijf. De strategische doelstelling ‘gerespecteerd en geliefd’ hebben we namelijk uitgesplitst naar twee doelstellingen waarin het kansspelbeleid en de maatschappelijke impact centraal staan. Zo komt de balans tussen onze maatschappelijke en commerciële doelstellingen beter tot zijn recht in onze strategie. Op basis daarvan zijn wij in staat om betere keuzes te maken, afgewogen prioriteiten te stellen en transparant te rapporteren. Door de toevoeging van online kansspelen is het aandeel hoog risicovolle kansspelen in ons portfolio toegenomen. Bovendien heeft dit spelaanbod een 24/7 en instant karakter. Daardoor wordt een foutloze en excellente uitvoering van ons kansspelbeleid nog belangrijker. We ontwikkelen onze processen en competenties op dit gebied continu door.

Strategische hoofddoelstellingen

Voor alle strategische doelstellingen hebben we doelstellingen (KPI’s) gedefinieerd die we door het jaar heen monitoren en periodiek evalueren. Op die manier controleren en beheersen we de voortgang op de strategische doelstellingen. Onze vijf hoofddoelstellingen zijn:

1. Nederlandse Loterij is thought leader en hét voorbeeld in de kansspelmarkt in verantwoord en betrouwbaar kansspelaanbod.

Nederlandse Loterij is betrouwbaar en verantwoord, acteert open en transparant, zorgt voor de speler en beschermt de speler. Nederlandse Loterij is een excellente uitvoerder van het kansspelbeleid en thought leader in de wereld van kansspelen. We dragen actief bij aan het reguleren van onze branche door onze voortrekkersrol in de online kansspel brancheorganisatie (VNLOK), door onze bijdragen aan het publieke debat en door onze deelname aan relevante congressen en seminars. We geven het goede voorbeeld door het ontwikkelen van de meest verantwoorde set aan maatregelen en het meest verantwoorde spelaanbod in onze sector. 

2. Nederlandse Loterij maakt maatschappelijke impact wat resulteert in een betrokken maatschappelijk imago en aantrekkingskracht van de organisatie.

Nederlandse Loterij maakt aantoonbare maatschappelijke impact door haar directe bijdrage aan een gelukkig, gezond en sportief Nederland. Nederlandse Loterij zoekt continu naar mogelijkheden en kansen om samen met onze maatschappelijke partners nog meer impact te maken. Voorbeeld hiervan is onze betrokkenheid bij TeamNL. Het uitdragen van de waarde die we hiermee voor de maatschappij creëren, zien we als essentieel voor onze corporate positionering. En maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) beschouwen we tot de kern van onze strategie. Daarnaast investeren we in aantrekkelijk werkgeverschap. We bieden onze medewerkers actief kansen om maatschappelijk betrokken te raken en we stimuleren hen daarin. Onze maatschappelijke boodschap wordt ook breed uitgedragen door onze ambassadeurs Fien Vermeulen, Pieter van den Hoogenband, Jetze Plat, Sven Kramer, Tess Wester, Nadine Visser, Jeffrey Hoogland, Bram Tankink en Harrie Lavreysen.

Maatschappelijke waarde

Door de openstelling van de online kansspelmarkt kon Nederlandse Loterij haar spelers een diverser en verrijkt spelaanbod aanbieden. Aan de andere kant ontstond in het eerste volledige jaar dat de online kansspelmarkt open was, volop maatschappelijk debat over passende wet- en regelgeving en over de rol van de aanbieders in het systeem. In ons streven om succesvol te zijn in de kansspelmarkt, richten we ons niet alleen op economische waarde; we willen ook maatschappelijke waarde genereren. Daarom hebben we het voortouw genomen om de branchevereniging (VNLOK) op te zetten. Samen met alle betrokken partijen in het systeem geven we invulling aan onze zorgplicht.

3. Nederlandse Loterij is marktleider in de loterijmarkt.

Nederlandse Loterij bouwt continu aan sterke merken en biedt het meest relevante productportfolio voor de klant. We werken continu toe naar het grootste marktaandeel in de loterijmarkt. Op basis van onze kennis van spelers in de loterijmarkt biedt Nederlandse Loterij producten aan voor zeer brede consumentenbehoeften met een hoge kanalisatiegraad tot gevolg. Met prijzenloterijen keert Nederlandse Loterij altijd de meeste prijzen uit in hoeveelheid geld en in aantal prijzen.

4. Nederlandse Loterij is een leider in de markt van online kansspelen met een verantwoord aanbod.

Nederlandse Loterij draagt maximaal bij aan de zogenaamde kanalisatiedoelstelling: het is de bedoeling minimaal 80% van de online kansspelspelers te laten spelen bij vergunde aanbieders. Nederlandse Loterij heeft het hoogste aantal actieve spelers in de online kansspelmarkt. 

Met TOTO Casino en TOTO Sport streeft Nederlandse Loterij ernaar in haar aanbod minimaal gelijkwaardig te zijn aan de concurrentie in kwaliteit van product- en dienstenbeleving.
Met onze werkwijze die is vastgelegd in een uitgebreid beleid voor verantwoord spelen, beschermen we onze spelers bij dreigend controleverlies. Ook in het tegengaan van witwassen en criminaliteit hebben we een marktleidende operatie. Daarnaast investeren we actief in preventie van risicovol speelgedrag. Dat doen we onder andere via ons TOTO Rugdekking-programma en door het versterken van de hulpmiddelen voor verantwoord spelen die we beschikbaar stellen aan onze spelers.

5. Nederlandse Loterij realiseert duurzame groei in afdracht voor een gelukkig, gezond en sportief Nederland.

Nederlandse Loterij versterkt haar maatschappelijke positionering met de afdracht voor een gelukkig, gezond en sportief Nederland. Met een risicobewuste houding, verbeterde inzichten in winstgevendheid en effectiviteit van (marketing)investeringen realiseert Nederlandse Loterij een zo efficiënt mogelijke operatie. En zodoende zorgen wij voor een duurzame en consistente groei van de afdracht. 

Midden in de maatschappij

Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit verweven in onze missie, visie en strategische koers. Het is voor ons een van de belangrijkste pijlers van het bestaansrecht van onze organisatie. Als staatsdeelneming zijn we verantwoordelijk voor de uitvoering van het kansspelbeleid. De nieuwe nota deelnemingenbeleid van de Staat scherpt de strategische relevantie en urgentie hiervan nog verder aan. In de online kansspelmarkt is ons maatschappelijk oogmerk een van de USP’s die ons onderscheidt van de concurrentie. Onze afdracht vloeit immers terug naar de Staat en het maatschappelijk middenveld. In onze strategische doelstellingen komt de maatschappelijke verantwoordelijkheid die wij nemen en de impact die wij maken, verder tot uitdrukking.

Voortgang in 2022

Nederlandse Loterij is thought leader en hét voorbeeld in de kansspelmarkt met een verantwoord en betrouwbaar kansspelaanbod.

 • Ons verslavingspreventiebeleid is op basis van ervaringen uitgewerkt tot versie 3.0. Met dit beleid zijn we nog beter in staat om het kansspelbeleid tot uitvoering te brengen om onze spelers te beschermen.

 • Een groot deel van de IT-doorontwikkeling voor online kansspelen vond dit jaar plaats ter versterking van onze zorgplicht met instrumenten voor verantwoord spelen en het tegengaan van witwassen en criminaliteit. We hebben nieuwe features geïntroduceerd voor preventie, detectie en interventie. Deze stellen ons in staat om kwaliteit en effectiviteit van uitvoering van het kansspelbeleid nog verder te verbeteren.

 • Samen met Dr. Michael Auer en Mark D. Griffiths is een wetenschappelijke studie gedaan naar de impact van onze interventies. Het onderzoek concludeert dat zowel interventies per e-mail als per telefoon zorgen voor gewenste gedragsverandering. De resultaten zijn in november 2022 gepubliceerd in het internationaal erkende Journal of Gambling Studies.

 • Nederlandse Loterij ontwikkelde afgelopen jaar het TOTO Rugdekking programma om bewustwording te creëren bij partners (betaaldvoetbalclubs) en deelnemers voor de risico’s van online kansspelen. Doel is om deze risico’s bespreekbaar te maken en via concrete tips, tools en kennissessies proactief ondersteuning te bieden. Het programma wordt inmiddels uitgerold bij alle sponsorclubs van TOTO en hun achterban.

 • Nederlandse Loterij heeft regelmatig contact met de Financial Intelligence Unit (FIU) en heeft afgelopen jaar een presentatie gegeven over wat wij doen om uitvoering te geven aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Eveneens presenteren wij aan onze stakeholders wat wij doen om matchfixing te voorkomen.

 • Het afgelopen jaar is veel tijd geïnvesteerd in het creëren van awareness en het uitdragen van ons ‘thought leadership’. Voorbeelden hiervan zijn onze bijdragen en kennisoverdracht in uitvoering van het kansspelbeleid aan de vaste Kamercommissie Justitie en Veiligheid (die over kansspelen gaat), NOC*NSF, de KNVB, Betaald Voetbal Organisaties in het kader van het TOTO Rugdekking-programma, het Goede Doelen Platform, de Gaming in Holland Breakfast Briefing en het Gambling & Awareness Congres.

 • Namens European Lotteries (EL) en World Lotteries Association (WLA) was Nederlandse Loterij host van het CSR & Responsible Gaming Seminar: ‘Reunite Responsibly’, dat plaatsvond van 21 tot en met 23 september 2022 in Amsterdam.

 • We hebben een e-learning ontwikkeld over verantwoord spelen om de bureaus en partners waarmee we samenwerken te doordringen van en mee te nemen in het beleid dat Nederlandse Loterij uitdraagt.  

 • Nederlandse Loterij heeft afgelopen jaar geïnvesteerd in verdere ontwikkeling en training van klantenservicemedewerkers om gesprekken te voeren over verantwoord spelen.

Het afgelopen jaar is veel tijd geïnvesteerd in het creëren van awareness en het uitdragen van ons ‘thought leadership’.

Nederlandse Loterij maakt maatschappelijk impact dat resulteert in een betrokken maatschappelijk imago en aantrekkingskracht van de organisatie.

 • Het jaar begon met succesvolle Olympische en Paralympische Winterspelen in Beijing 2022. Vanwege de beperkingen van het strikte coronabeleid dat toen nog van toepassing was, heeft Nederlandse Loterij onze actieve topsporters vanuit Nederland aangemoedigd.

 • In het licht van het maatschappelijke debat over het WK voetbal in Qatar in 2022 heeft Nederlandse Loterij samen met haar aandeelhouders en stakeholders een zorgvuldige afweging gemaakt. We hebben een evenwichtig beleid gevoerd ten aanzien van de commerciële en maatschappelijke belangen. Marketingactiviteiten waren terughoudend, er is niemand vanuit Nederlandse Loterij naar Qatar gegaan en het merk Nederlandse Loterij was niet zichtbaar in Qatar. Voor Nederlandse Loterij staan mensenrechten te allen tijde voorop.  

 • In 2022 is actief gewerkt aan het nog veiliger en verantwoorder maken van de spelomgeving voor onze spelers. Zo hebben we verder gewerkt aan interne awareness van veiligheidsrisico’s onder het medewerkersbestand en hebben we securitymaatregelen verder versterkt. Daarnaast hebben we voorbereidingen getroffen voor Multi Factor Authentication (MFA) en voor een verplichte leeftijdsverificatie via iDIN in de koopflow voor ons loterijaanbod.

 • Om onze maatschappelijke relatie met de sport te verankeren en versterken, zijn we –naast onze jaarlijkse afdracht- in 2022 hoofdsponsor geworden van TeamNL, voor een termijn van tien jaar. Hiermee dragen we de komende jaren bij aan de ontwikkeling van top- en breedtesport in Nederland richting de ambitieuze doelstelling om in 2032 het meest sportieve land ter wereld te zijn.

 • Nederlandse Loterij heeft dit jaar werk gemaakt van de koppeling tussen sport, corporate merk en spelmerken via haar endorsementstrategie. We hebben een nieuwe corporate breedtesportcampagne ontwikkeld die na lancering een positief resultaat had op de KPI’s van ons corporate merk, waaronder merkbekendheid en associatie met sport.

 • Nederlandse Loterij heeft haar HR-beleid gemoderniseerd en lanceerde een bijpassende nieuwe arbeidsmarktcampagne. Arbeidsvoorwaarden zijn geëvalueerd onder het personeel en geflexibiliseerd. Een aangescherpte corporate story, ondersteund door een moderne werken bij-website, draagt bij aan onze positionering als aantrekkelijke werkgever en heeft bovendien geleid tot kwaliteitsverbetering van onze werving- en selectieprocessen.

 • Dit jaar is er een MVO-projectgroep binnen Nederlandse Loterij opgestart die zich bezighoudt met de ontwikkeling van MVO-beleid. Daarmee professionaliseren we ons MVO-beleid om activiteiten nog meer integraal en planmatig aan te kunnen sturen.

 • Na verschillende maatschappelijke incidenten rondom het thema grensoverschrijdend gedrag nam Nederlandse Loterij actie door eigen onderzoek te plegen en de thematiek intern bespreekbaar te maken. Leidinggevenden hebben een workshop omgangsnormen gehad en zijn getraind in het herkennen van en omgaan met grensoverschrijdend gedrag. Nederlandse Loterij heeft (onder andere) vertrouwenspersonen waar medewerkers melding kunnen maken van grensoverschrijdend gedrag.

Nederlandse Loterij is marktleider in de loterijmarkt.

 • Voor Staatsloterij is de nieuwe propositie in 2022 met succes gelanceerd. Gedurende het jaar is er geëxperimenteerd met de flexibele inzet van verschillende soorten aanvullende prijzen in het prijzenschema. Daardoor werden dit jaar nog meer klanten verblijd met grote prijzen.

 • Club Staatsloterij is dit jaar vernieuwd en aantrekkelijker gemaakt voor onze spelers.

 • Groepsspelen is in 2022 commercieel geactiveerd. Onder andere via een sterk partnerschap met de KNVB zijn nieuwe groepen geworven en als nieuwe spelers verwelkomd.

 • Staatsloterij heeft met haar eindejaarscampagne voor de oudejaarstrekking ‘Wacht niet tot geluk je overkomt’ nationale en internationale media-aandacht en erkenning ontvangen.

 • De commerciële activatie van de abonneepropositie en de tweede dinsdagtrekking heeft bijgedragen aan een sterke commerciële groei van het Eurojackpot-spel.

 • Bij Krasloten is groei gerealiseerd door een aantrekkelijk en innovatief productaanbod aan loten, introductie van een lotenscanner en modernisering van de logistieke- en distributieketen.

 • De eerste synergie-effecten tussen Nederlandse Loterij en Lotify zijn in 2022 zichtbaar geworden. Het Lotify-platform is succesvol ingezet voor winacties en promotionele kansspelen van de Nederlandse Loterij-spelmerken, waaronder het Lot van Oranje tijdens de duels van het Nederlands Elftal. Dit verhoogt de commerciële effectiviteit van onze spelmerken.

 • Er is proactief geïnvesteerd in innovatie en onderzoek naar nieuwe loterijconcepten die de veranderende consumentenbehoefte aanspreken. Daar zijn enkele concepten en proposities uit voortgekomen die positief valideren op aantrekkelijkheid en onderscheidendheid in consumentenonderzoek.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen beschouwen we als de kern van onze strategie.

Nederlandse Loterij is leider in de markt van online kansspelen met een verantwoord aanbod.

 • Het casino spelaanbod is in de loop van 2022 uitgebreid, zodat ons productfolio onderscheidend en marktleidend is.

 • Het live casino-aanbod van TOTO is verder uitgebreid met Nederlands aanbod.

 • ‘TOTO Maandag’ ontwikkelde zich gedurende 2022 tot een befaamde succesvolle promotie in de online kansspelmarkt waar veel klanten voor terugkomen.

 • TOTO heeft een succesvol WK 2022 meegemaakt dat heeft bijgedragen aan de versterking van de leidende positie in online sportweddenschappen.

 • Activiteiten voor verantwoord spelen kregen dit jaar een prominentere plek richting de speler van online kansspelen. In marketingactiviteiten binnen de spelomgeving staat verantwoord spelen centraler en we werken meer met boodschappen over verantwoord spelen in banners en pop-up-berichten.

 • TOTO Rugdekking is dit jaar als succesvolle verantwoord spelen-programma gelanceerd om meer awareness te krijgen voor de risico’s van online kansspelen. Samen met de KNVB en de voetbalclubs werken we aan meer awareness over de mogelijke risico’s van deelname aan kansspelen en daarmee aan een veiliger en verantwoord aanbod.

Nederlandse Loterij realiseert duurzame groei in afdracht voor een gelukkig, gezond en sportief Nederland. 

 • Er is voortgang geboekt op het portfolio aan strategische programma’s. Zo zijn de eerste personalisatie-activiteiten via moderne tooling live, zijn er voorbereidingen getroffen voor toepassing van KYC (Know Your Customer) en is er doorlopend geïnvesteerd in het creëren van een robuuster fundament van het IT en dataplatform voor online kansspelen. 

 • Het datagedreven werken binnen de organisatie is versterkt door te investeren in eigen voorspellende modellen en ondersteunende datatooling. Ook is er een start gemaakt met de definitie van de ambitie en het beleid voor toepassing van artifical intelligence.

 • Het datagedreven werken en sturen is significant versterkt door het intuïtiever maken en uitbreiden van dashboards voor onze teams. Zowel voor commerciële als maatschappelijke doelstellingen.

 • In 2022 vond een 1-meting plaats van onze digitale transformatie die in 2016 bedrijfsbreed is ingezet. We hebben veel progressie geboekt in onze transformatiedoelstellingen. Er is ook nog ruimte voor verbetering en daarom hebben we concrete verbeterinitiatieven in uitvoering om verdere vooruitgang te boeken in volwassenheid en effectiviteit.

 • In 2022 zijn de eerste concrete initiatieven voortgekomen uit het Ondernemerslab om te komen tot toekomstige waarde en verdienvermogen.

 • Over 2022 groeit het resultaat voor afdracht naar € 234 miljoen, een groei van € 26 miljoen ten opzichte van 2021 (+12%).

Vooruitblik 2023

Na de succesvolle livegang van onze nieuwe businessactiviteiten komt de organisatie komend jaar tot verdere professionalisering en brengen we onze strategische investeringen tot baten. We blijven streven naar het bieden van een excellent verantwoord aanbod en het bereiken van commercieel leiderschap.

Verbeteren en robuuster maken fundament van online kansspelen voor uitvoering van het kansspelbeleid

Het aankomende jaar staat in het teken van het verbeteren en robuuster maken van het fundament voor online kansspelen in uitvoering van het kansspelbeleid en de ondersteunende processen. Hiermee willen we nog sterker invulling geven aan de zorgplicht richting onze spelers. Ook voor onze maatschappelijke doelen volgen we de ingezette koers, met de initiatieven en partnerships die we in 2022 gestart zijn.

Versterken van ons kansspelbeleid

In online kansspelen blijven we inzetten op het versterken van ons verantwoorde aanbod, het versterken van onze competenties op het gebied van voorkomen van risicovol speelgedrag, het voorkomen van illegaliteit en criminaliteit en het beschermen van onze spelers. Wanneer er in 2023 daadwerkelijk een verbod komt op ongerichte reclame voor online kansspelen, komt de kracht van een goed product en sterke dienstverlening nog centraler te staan in onze strategie. Verder schenken we aandacht aan de implementatie van verbeterinitiatieven voor het afronden van onze digitale transformatie.